ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ


ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಏಳು
ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ದೇಶಕರು :ಎರಡು
ಅಗತ್ಯ ಸಭಾ ನಿರ್ದೇಕರು : ಮೂರು

ಕ್ರ ಸಂ

ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ./ಶ್ರೀ.

ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಹಾಗು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಸುರೇಶ (ಬೈರತಿ )
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದ್ಯಸರು ಹಾಗೂ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 080 22253751

2

ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು 080 22353933

3

ಶ್ರೀ ಜೀ ಸಿ ವೃಷಬೇಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಆಯುಕ್ತರು
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು 080 22386792

4

ಕೆ ಹೆಚ್ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ. ಕೈಗಾರಿಕ ವಸಾಹತು ರಾಜಾಜಿನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080 23303037
8884415888

5

ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಕುಮಾರ ಮಾಲಪಾಟಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಬಿ&ಆರ್) ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ವಿಧಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು 080 22258973

6

ಡಾ||ಎನ್.ಶಿವಶಂಕರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಿ ಸದ್ಯಸರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶಾಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು 080 41738621

7

ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಲ್ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿ & ಬಿ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು 080 22212830

8

ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿ ಎನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು 080 23151540

9

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್ ಜವಳಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕಾಸಿಯಾ ವಿಜಯನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು 080 23353250