ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

Sl.
No

ವಿವರ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಮಯ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೀಣ್ಯ 1 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, ಬೀದಿ ದೀಪ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಯ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳ ಮೋರಿಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಈನ್-೭೧:ಈ ಎನ್ ಜಿ;ಎಸ್ ಈ;ಪೀಣ್ಯ ;೧ ನೇ ಹಂತ;ಯೂ ಪಿ ಜಿ ; ೨೦೨೨-೨೩/೪೪೫ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : :೨೪. ೦೨. ೨೦೨೩ ೪:೦೦ ಸಂಜೆ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಪದವೀಧರ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ದಿನಾಂಕ ೦೧. ೦೨. ೨೦೨೩ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :೦೮. ೦೨. ೨೦೨೩, ೪:೩೦ ಸಂಜೆ
ನಿಗಮದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗು ವಾಹನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳುನ್ನು ನಿಗಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗಗಿದೆ.
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ:೨೦೨೨-೨೩ ದಿನಾಂಕ ೧೬ ೦೧ ೨೦೨೩ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : :೩೧ ೦೧ ೨೦೨೩ ೫:೦೦ ಸಂಜೆ
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಡ್ಕಣಿ-ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ. ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 47.06 ಎಕರೆ.
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ:೨೦೨೨-೨೩ ದಿನಾಂಕ ೨೬. ೧೨. ೨೦೨೨ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : ೧೬. ೦೧. ೨೦೨೩ ೫:೩೦ ಸಂಜೆ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಪೀಣ್ಯ 4 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಅನುಬಂಧ
ಕೊರಿಜೆಂಡಮ್
ಸಂ:೨೦೨೨-೨೩ ದಿನಾಂಕ ೦೯. ೧೨. ೨೦೨೨ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : ೧೬. ೦೧. ೨೦೨೩ ೫:೩೦ ಸಂಜೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಜಗಳೂರು ಟ.ಕ್.ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೊಸ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ:ಇಂಜಿಗ್:ಎಸ್ಈ:ಈಪಿ -೬೮:ಡಿಪಿಆರ್:ಬಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ:ಜಗಳೂರು:೨೦೨೨/೨೩ ದಿನಾಂಕ ೨೬.೦೯. ೨೦೨೨ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : ೨೯. ೧೦. ೨೦೨೨ ೪:೦೦ ಸಂಜೆ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ. ೨೦೨೨-೨೪ ದಿನಾಂಕ ೧೩-೧೨-೨೦೨೧ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : ೧೨-೦೭-೨೦೨೨ ೫:೩೦ ಸಂಜೆ
ಚನ್ನಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಲ್ಲೇಖ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಚನ್ನಸಂದ್ರ :ಜಂಗಲ್:ಉದ್ಧರಣ: ೨೦೨೨ ದಿನಾಂಕ ೨೮-೦೧-೨೦೨೨ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :೦೫-೦೨-೨೦೨೨ ೪:೦೦ ಸಂಜೆ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್-1 ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್-2
ಸಂ: ೨೦೨೧- ೨೩ ದಿನಾಂಕ ೧೩/೧೨/೨೦೨೧ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :೨೭/೧೨/೨೦೨೧ ೪.೦೦ ಸಂಜೆ
ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ: ವಾಣಿಜ್ಯ/ತೂಗು ಸೇತುವೆ/ಅಧಿಸೂಚನೆ/೨೦೨೧- ೨೩ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :೨೦.೧೨.೨೦೨೧ ೪.೦೦ ಸಂಜೆ
ಇ ಆರ್ ಪಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರಿಹಾರದ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ: ಇ ಡಿ ಪಿ/ಇ ಆರ್ ಪಿ/ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್/೨೦೨೧ ಡೇಟೆಡ್ ೧೨. ೧೧.೨೦೨೧ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :೨೫.೧೧.೨೦೨೧ ೪.೦೦ ಸಂಜೆ