ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

Sl.
No

ವಿವರ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಮಯ

೨೦೨೪-೨೬ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಐ.ಡಿ.ಸಿ), ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಕರಾಸಕೈಅನಿನಿ/ಅಭಿಯಂತರ/ಗುತ್ತಿಗೆ/೨೦೨೪-೨೬ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : ೧೮-೦೭-೨೦೨೪
೨೦೨೪-೨೬ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಐ.ಡಿ.ಸಿ), ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಕರಾಸಕೈಅನಿನಿ/ಅಭಿಯಂತರ/ಗುತ್ತಿಗೆ/೨೦೨೪-೨೬ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : ೧೮-೦೩-೨೦೨೪
ಇ ಆರ್ ಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪರಿಹಾರದ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಈಡಿಪಿ/ಇ ಆರ್ ಪಿ/ಅಪ್ಟಿಮ್/೨೦೨೪ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : :೨೮. ೦೨. ೨೦೨೪
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೀಣ್ಯ 1 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, ಬೀದಿ ದೀಪ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಯ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳ ಮೋರಿಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಈನ್-೭೧:ಈ ಎನ್ ಜಿ;ಎಸ್ ಈ;ಪೀಣ್ಯ ;೧ ನೇ ಹಂತ;ಯೂ ಪಿ ಜಿ ; ೨೦೨೨-೨೩/೪೪೫ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : :೨೪. ೦೨. ೨೦೨೩ ೪:೦೦ ಸಂಜೆ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಪದವೀಧರ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ದಿನಾಂಕ ೦೧. ೦೨. ೨೦೨೩ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :೦೮. ೦೨. ೨೦೨೩, ೪:೩೦ ಸಂಜೆ
ನಿಗಮದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗು ವಾಹನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳುನ್ನು ನಿಗಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗಗಿದೆ.
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ:೨೦೨೨-೨೩ ದಿನಾಂಕ ೧೬ ೦೧ ೨೦೨೩ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : :೩೧ ೦೧ ೨೦೨೩ ೫:೦೦ ಸಂಜೆ
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಡ್ಕಣಿ-ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ. ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 47.06 ಎಕರೆ.
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ:೨೦೨೨-೨೩ ದಿನಾಂಕ ೨೬. ೧೨. ೨೦೨೨ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : ೧೬. ೦೧. ೨೦೨೩ ೫:೩೦ ಸಂಜೆ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಪೀಣ್ಯ 4 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಅನುಬಂಧ
ಕೊರಿಜೆಂಡಮ್
ಸಂ:೨೦೨೨-೨೩ ದಿನಾಂಕ ೦೯. ೧೨. ೨೦೨೨ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : ೧೬. ೦೧. ೨೦೨೩ ೫:೩೦ ಸಂಜೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಜಗಳೂರು ಟ.ಕ್.ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೊಸ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ:ಇಂಜಿಗ್:ಎಸ್ಈ:ಈಪಿ -೬೮:ಡಿಪಿಆರ್:ಬಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ:ಜಗಳೂರು:೨೦೨೨/೨೩ ದಿನಾಂಕ ೨೬.೦೯. ೨೦೨೨ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : ೨೯. ೧೦. ೨೦೨೨ ೪:೦೦ ಸಂಜೆ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ. ೨೦೨೨-೨೪ ದಿನಾಂಕ ೧೩-೧೨-೨೦೨೧ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : ೧೨-೦೭-೨೦೨೨ ೫:೩೦ ಸಂಜೆ